Written by omer

Havadan Görüntüleme Sistemleri

İnsanoğlu varoluşunun ilk yıllarından beri uçmayı hayal etmiştir. Her çağda bu hedef için farklı atılımlar farklı teknolojiler geliştirmiştir. Günümüz koşullarında uçmayı başarmış olan insanoğlu bununla da yetinmeyip uçarken gördüğü manzarayı resmetmeye başlamıştır. Bu hobi, yine günümüz koşullarında endüstriyel olarak etkin bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Reklam ve tanıtım sektöründe havadan görüntüleme lüks değil ihtiyaç haline gelmiştir. Yerden alınamayan planlar havadan çok daha stabil, kolay ve maliyetsiz şekilde alınabilmektedir. Önceki dönemlerde helikopter, uçak gibi daha maliyetli ve kalitesiz görüntü veren yöntemler artık yerini drone ve sabit kanat diye de tabir edilen insansız hava araçlarına bırakmıştır. İha’lar yani insansız hava araçları, üzerlerine bağlanan kamera sistemleri ile gövdeleri arasında titreşimi engelleyici gimball sistemleri kullanarak, görüntülerde akıcılık ve stabilizasyon sağlamaktadırlar. Elde edilen görüntüler yerden çekilmiş görüntülerle birlikte kullanıldığında reklamı ya da tanıtımı yapılan projelerde bütünlük ve farklı göz, farklı bakış açısı sağlamaktadır. Havadan görüntüleme, yapımına başlanmış ve bitirilmiş projelerin tanıtımında kullanıldığı gibi, henüz başlanmamış inşaat, santral, enerji hatları gibi projelerin 3D modellemelerinde de yoğun şekilde kullanılmaktadır. Haritalandırma ve arazi taraması ile arazinin orta fotoğrafı alınıp üzerine projelendirme yapılmaktadır. Ayrıca zirai ilaçlamada da kullanılan bu sistemlerde hem maliyet düşürülmekte, hem zaman ve iş gücü maksimizasyonu sağlanmakta hem de zirai fotoğraflama elde edilmektedir. Elde edilen fotoğraflar, arazide ekili ürünün farklı koşullarda çekilmiş binlerce fotoğrafı ile eşleştirilerek yapay zeka analizinde, bitkinin sağlık durumu kontrol edilebilmektedir. Hayatımızın her alanında etkin şekilde kullanılan insansız hava araçlarının yakın gelecekteki kullanım alanlarından biri de insanlı hava aracı olarak ulaşım olacaktır.